Essie Kullen 2023

Mamma:

SE15404/2019 Voffer's Skårpan, HD A, spondylos 0. MH, skott ruta 1.

Skorpan är diplomerad besökshund genom Svenska Terapihundskolan!

Pappa:

SE60363/2020 Korad Hilda Hummelbos Pripps.

HD A, spondylos 0, MH, utställd med excellent.

På Nyårsaftonsmorgon fick Skorpan 5 valpar. 3 tikar och 2 hanar.

Valparna

SE11960/2024Hilda Hummelbos Wowen At Heart H
SE11961/2024Hilda Hummelbos Speed Setter H
SE11962/2024Hilda Hummelbos Sip Sip Hurray T
SE11963/2024Hilda Hummelbos Mrs Always Right T
SE11964/2024Hilda Hummelbos Naughty Nautical T