Christel tänker...

Det här med att göra en god affär,

En god affär är enligt mig en affär där både säljare och köpare är nöjda. Balans när det gäller ’vara’, kostnad och förväntad kvalitet på ’produkten’. För än så länge betraktas en hundvalp som en produkt i lagens ögon. Men, valpen brukar inte behöva vara särskilt länge i en familj förrän produktstämpeln förvandlats till fullfjädrad familjemedlem!

Om en familjemedlem skulle skadas eller bli sjuk, då gör vi allt för att de ska bli bra igen. Om en vara skulle ’gå sönder’ då är nog ibland inställningen något annorlunda. Man, om varan är viktig för en, gör det man kan för att ’reparera skadan’ men en ilska mot ’tillverkaren’ kan uppstå om man förmodar att de inte gjort sitt bästa eller haft tillbörlig ’kvalitetskontroll’ under och före tillverkningen. So far so good.

Idag börjar hundavel till stor del bli lite mer komplicerat. Uppfödare som är med i SKK har flera regler som ska följas och andra uppfödare har koll på varandra. Valpköparna pratar dessutom med varandra och vi ska inte tala om den genomslagskraft som sociala medier har. Både hundkunniga och mindre hundkunniga dryftar hälsostatus, utseende och avel i en härlig mix. Lobbyverksamhet såsom veterinärprogrammen på TV visar förhållningssätt och problematik inför öppen ridå. Förr var veterinärerna i stort en privat yrkeskategori där man kände sig trygg och alltid träffade samma som följde en lite som en ’familjeläkare’. Nu om man behöver åka till någon klinik eller djursjukhus träffar man oftast nya veterinärer varje gång och det ska uppdateras och gås igenom och möta både nya eventuella förklaringar och möjliga diagnoser varje gång. Är det konstigt om en blir trött...

Men tillbaka till det där om en god affär. Blocket är ett exempel på där okända människor kan annonsera ut kända eller okända varor till en hungrande marknad.

- ’finns det några rispor på lacken?’
- ’njae, den är ju använd, meeen man ser felen själv’

Så kan det låta om man diskuterar en bil eller möjligtvis en cykel. Men om man är intresserad av en ny hund då?

- ’är den frisk?’
- ’jaaaaadå, du kan få träffa både mamma och pappa, men vi träffas på parkeringen utanför Ica om två timmar’

Är det en vara eller en blivande familjemedlem vi pratar om då? För är det en vara, då kan vi ,enligt konsumentköplagen, byta ut den om den inte är till tillfredställelse eller skadad. Men om det är en familjemedlem. Byter vi lika lätt ut det som en vara? Jag vill påstå att så inte är fallet.

1. Det finns krav på en SKK-ansluten uppfödare.
2. Det finns inga krav på de som föder upp oregistrerade hundar utanför
    systemet
3. och det finns definitivt inga regler för de som smugglar in hundar!
Ändå måste SKK-anslutna bära på ansvaret för rasen som de andra två kategorierna för med sig.

Så om och när du är intresserad av att skaffa en ny hund. Ställ dig frågan om du vill ha en vara (som naturligtvis blir en familjemedlem) som är öppet verifierad och kontrollerad och som förhåller sig till reglerna eller om du vågar chansa.

Man kan ha både TUR och OTUR när man skaffar hund från kontrollerade eller icke kontrollerade organ. Men om man vet att föräldrar inte har Patella, ua på hjärta och andra sjukdomar i flera led bakåt, så kan man räkna med att risken sjunker procentuellt mycket kraftigare att just den valpen riskerar problem. Det samma gäller allergi, hjärta ja listan kan göras lång. Inom rasen fransk bulldogg har vi ett jättestort bekymmer när det gäller oregistrerade hundar. Det sitter människor som föder upp flera kullar per år utan att ingå i något kontrollsystem (så kan man ju faktiskt kalla det). Egentligen är inte Blocket något negativt. Det ingår i många människors beteendeschema när det gäller mycket. Men när det gäller hundköp så är det mer komplicerat än det man ser på ’lacken’. Hunden som blir en familjemedlem kräver lite grundligare genomgång OCH kan påverkas av hur de hanteras både före och efter försäljningen. Det är viktiga grejer... och det finns många ’experter’ Vi vill inte att det ska hända med boxern att dem hamnar i samma sits heller.

Alla är lika älskade, alla är lika mycket värda, men när jag ska välja nästa gång hur mitt i förskaffande av hund går till... då tänker jag alltid:

- En bra affär, är en affär där både köpare och säljare är lika nöjda i längden...

I huvudet på En boxertant...

Alla föreningar vill ha med fler människor för att jobba på att utveckla och stimulera intresse och samhörighet. Vår gemensamma faktor: kärleken till boxerrasen och i synnerhet våra egna boxrar hemmavid. Jag trillade in på funderingar kring hur den perfekta boxerägaren är...

Den som bäst avgör om deras familj är en perfekt boxerägare är nog boxern själv. Finns det någon som är skickligare på att utröna huruvida ägarna är till full tillfredsställelse mer än boxrarna är själva?! Jag menar, ger du dem inte vad de behöver så blir de odrägliga på ett eller annat vis. Så att de måste bo i en aktiv familj känns som en fullständig självklarhet. Vad är då en aktiv familj? Boxern är en bruksras JA, det innebär en hund som ska gå i bruk. Jobbas med. Valen av jobb är på ett sätt många, på andra sätt restriktiva. Spår, sök, Ipo ja absolut. Men lydnad, rallylydnad, viltspår, nosework, kantarellsök mmm listan kan göras lång.

Ställer man en fråga till en person som: vilken sorts bil föredrar du att köpa, då får man olika svar. Svaren grundar sig på tycke, smak och behov (liiiiiite plånbok också). Om man då ersätter tycke och smak med val av ras på hund, vem kan motstå envisa, arbetsvilliga och stundtals drägligt odrägliga fyrbenta boxrar. Så där är valet ibland lätt. Sedan vad man ska utgå från vilken aktivitet som är lämpligast... det trillar väl in lite på avdelningen behov, matte och/eller husses intresse och möjligheter i vardag och till helg. Eller?

Kan vi acceptera att alla har olika sätt att jobba med sin hund utifrån olika intresse och förutsättningar och helt enkelt lita på att våra håriga vänner sållar agnarna från vetet helt själv?! För en bra boxerägare är väl ändå en som låter sin hund leva ett harmoniskt liv om det så är på appell-plan som i skog och mark (letandes djur eller svamp) eller skyddandes mot den där pisken och draken ’Läderarm’ på plan.

Respekt för varandras val och leverne, och går något snett någonstans så finns boxer’communityn’ och stöttar varandra. Är inte det precis så som våra boxrar hade hanterat situationen? Ni gör vad ni vill, och jag gör vad jag vill 😂

Vår klubb är inte bättre än vad vi gör den till. Våra aktiviteter inte mer utvecklande än vi öppnar upp för, och sist men inte minst. Om det inga frivilliga finns för att hjälpas åt, då finns det i slutändan ingenting...

Ska vi göra vårt boxerliv till det bästa boxerlivet som någonsin funnits... tillsammans

Mentalitet – ordlista
Ordlistan förklarar några av de begrepp och förkortningar som används då vi talar om hundars beteende och mentalitet vid mentalbeskrivningar och i andra sammanhang.
A
Adrenalin – ett hormon som utsöndras vid hård fysisk ansträngning, stress och ilska. Genom att påverka flera fysiska processer gör adrenalinet kroppen beredd att fly eller slåss. Adrenalin ökar kroppens prestationsförmåga.
Aggression – ett beteende eller hot som ett djur uppvisar i avsikt att skada eller skrämma en annan individ för att öka avståndet till denne.
Aggressionshämmande signaler – signaler som en hund utsänder när den vill undvika en konflikt.
Aggressivitet – benägenheten att bete sig aggressivt. Vid en mentalbeskrivning syftar ordet på hundens benägenhet att visa hotbeteenden som höjd svans, morr- ningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök i plötsliga eller okända situationer. Aggressiva beteenden syftar till att vara avståndsökande.
Agonistiska beteenden – beteendemönster som hör ihop med attack och reträtt i en konfliktsituation mel- lan individer.
Aktiv underkastelse – tidigare använt uttryck för när hunden på ett aktivt sätt visar aggressionshämmande signaler genom att till exempel slicka i motpartens ansikte, lyfta en tass, stryka öronen bakåt och inta en låg kroppshållning. Se även undergivenhet och passiv underkastelse.
Aktivitetsnivå – beskriver hundens energi och hur aktiv den är generellt. På en MH-beskrivning ingår i momentet ”aktivitetsnivå” också hundens beteende i passivt tillstånd, om den kan koppla av eller har svårt att slå sig till ro.
Svenska Kennelklubben
Ambivalent beteende – kan uppstå hos hunden när en retning ger upphov till en motivationskonflikt och hunden därför kommer att växla mellan olika beteenden.
Det kan handla om exempelvis flykt parallellt med hot- beteende och lekinviter vid möte med en okänd hund.
Anpassningsförmåga – hundens förmåga att anpassa sig och finna sig till rätta i olika miljöer och situationer.
Aptitbeteende – sökbeteende
Arbetslust – Raser med ett förflutet som bruks-, jakt-
och vallhundar kännetecknas ofta av stor arbetslust. Arrested development – se neoteni.
Arvbarhet – ett matematiskt mått som anger hur
lätt, eller svårt, det är att förändra en egenskap genom avelsarbete.
Associationskedja – används för att beskriva en serie händelser där hunden lär sig förknippa det pågående skeendet med det kommande.
Associativ inlärning – betingning. Hunden lär sig exempelvis koppla ihop ett stimulus med ett annat stimulus, handling eller händelse. Klassisk och operant betingning är typer av associativ inlärning.
Avelsindex för mentala egenskaper (mentalindex) – skattning av avelsvärden innebär att man förutom en individs eget resultat ifråga om en egenskap även tar hänsyn till familjebilden.
Skattning av avelsvärden för olika egenskaper är ett etablerat verktyg inom husdjursaveln. Svenska Kennelklubben har infört avelsindex för höftleder.